Tiếp tục thực hiện tốt phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

21/04/2017 - 04:48:53 198

HNP - Chiều 20/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy dẫn đầu, về khảo sát việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện, từ đó, góp phần chuyển biến, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo, công tác quản lý điều hành của chính quyền và ý thức, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, mang lại bầu không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận xã hội. Cụ thể, đối với cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tập trung vào việc công khai quan điểm, chủ  trương, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia bàn, góp ý đối với các văn kiện quan trọng, đồng thời, triển khai nhiều kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân như: hòm thư điện tử, đường dây nóng, thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân…
 
Đối với chính quyền các cấp, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” luôn gắn với thực hiện Pháp lệnh 34 về dân chủ xã, phường, thị trấn. Theo đó, 11 nội dung cần công khai đã được chính quyền các cấp thực hiện nghiêm. Cùng với đó là những nội dung nhân dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến đều được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, huy động được sự tham gia, giám sát của nhân dân. Ngoài ra, chính quyền các cấp còn đẩy mạnh công khai thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân, đi cùng với đó là nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Trong 3 năm qua, việc giám sát của nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm thực hiện, ở cấp Thành phố đã phối hợp với Đoàn ĐBQH và HĐND TP tổ chức 46 cuộc giám sát và khảo sát tại các địa phương; cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức 1.922 cuộc và cấp xã, phường, thị trấn là 14,2 nghìn cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Ngoài ra, Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức trên 24 nghìn cuộc giám sát; Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 12.780 công trình, dự án, thông qua đó, kiến nghị thu hồi trên 157 nghìn m2 đất và trên 14,6 tỷ đồng…
 
Bên cạnh những kết quả trên, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa coi trọng và quan tâm đúng mức đến xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở nên chưa phát huy hết vai trò làm chủ của nhân dân; một số nơi chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý còn hạn chế, chất lượng chưa cao; sự phối kết hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thiếu chặt chẽ…
 
Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã đánh giá cao những kết quả trong thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của Thành phố, cùng với đó đã chỉ ra những mặt còn tồn tại cũng như gợi ý những giải pháp để Hà Nội làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, gắn với thực hiện QCDC và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Văn (Cổng Giao Tiếp Điện Tử Hà Nội)