Tăng cường tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng

21/04/2017 - 06:47:09 223

HNP - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 707/STTTT-BCVT về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 3271/VP-KGVX ngày 12/4/2017 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng; Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng có thể phát sinh đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ viễn thông trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã vùng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

UBND quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục thực hiện theo Công văn số 190/STTTT-BCVT ngày 10/02/2017 của Sở TT&TT về thực hiện việc chuyển đổi mã vùng (Công văn số 190/STTTT-BCVT ngày 10/02/2017).

Đề nghị các cơ quan báo, đài của Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng của thành phố Hà Nội.

Một số nội dung cần nhấn mạnh khi tuyên truyền: Thời gian thành phố Hà Nội thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ (04) sang (024) bắt đầu từ ngày 17/6/2017; Tuyên truyền về sự cần thiết và lợi ích của việc chuyển đổi mã vùng; Tác động của việc chuyển đổi mã vùng:

Cuộc gọi nội hạt từ số cố định đến số cố định trong thành phố Hà Nội sẽ không có sự thay đổi, không chịu tác động của việc chuyển đổi mã vùng.

Các cuộc gọi có sử dụng mã vùng, bao gồm: các cuộc gọi liên tỉnh, các cuộc gọi từ điện thoại di động và các cuộc gọi từ quốc tế vào số cố định tại thành phố Hà Nội sẽ chịu tác động của việc chuyển đổi mã vùng. Khi quay số phải thay mã vùng cũ (04) bằng mã vùng mới (024).

Hồng Hạnh (Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội)